304750698_409327327976261_5994024976916278298_n.jpg

Kjærlighet som medisin utdannelse

Oppstart 10.mars 2023

 

Kjærlighet som medisin bevegelse

Om å bli sett i psykiatrien

175722941_101153265456455_2219733250908003341_n.jpg

Maja Thune er skaperen av konseptet Kjærlighet som medisin. To ganger i året møtes fagfolk, erfarere og kunstnere for å dele sine erfaringer og unike historier om veien gjennom psykiske utfordringer. Kjærlighet som medisin har blitt en folkebevegelse i Norge. Den har bidratt til å styrke et nytt sett med verdier innen psykisk helse, basert på medfølelse, aksept, omsorg og tilstedeværelse.

 

Om utdannelsen

Dette er en skole for deg som ønsker å jobbe med KSM innenfor psykisk helse. Den er spesielt rettet for deg som jobber med mennesker, helsepersonell, lærere og yogalærere. Det grunnleggende prinsippet i KSM handler om å se pasienten. Derfor handler denne utdannelsen om å utvide vår evne til å se andre.
Dette er en utdannelse for deg som ønsker å gå i dypet av deg selv. Det er også en indre reise, hvor du vil oppnå dypere kontakt med deg selv og dine medmennesker. Vi jobber med å utvide vårt eget toleransevindu og bli bevisst våre egne mønstre for å så kunne hjelpe andre. 
Vi bruker yoga, kunst, expressive art (uttrykksterapi), meditasjon, skriveøvelser og framtids-scenarier til å styrke vårt eget nærvær og stå sterkere i oss selv.
Gjennom utdanningsforløpet har vi fokus på at du får utvidet rommet inni deg slik at du blir i stand til å tåle og romme menneskene rundt deg.
Du vil få en del verktøy som kan hjelpe deg til å kunne romme/ møte dine pasienter eller deltakere på en bedre måte.

 

Du vil få tilegnet verktøy innen: 

*Terapeutisk yoga, hvordan bruke yoga i møte med traumer / sår.
*Hvordan skape et trygt rom og utvide toleransevinduet gjennom mindfulness, meditasjon   og nærværs-teknikker.
*Hvordan skape lekenhet og spontanitet gjennom expressive art (kunst og uttrykksterapi) og spontanitets-skapende øvelser 
*Hvordan støtte dine klienter til å få kontakt med sine intensjoner og drømmer gjennom drømmearbeid, framtids-scenarier og energiarbeid.
*Terapeutisk touch - berøring i et trygt rom.
*Hvordan utføre justeringer på fysisk og emosjonell plan i yoga. 
*Hvordan helbrede sår gjennom kunstuttrykk som poesi, stemmebruk, tegning og scenariearbeid.

277755102_129721119634415_5017656590427173108_n.jpg
 
_0rh5545.jpg

Maja Thune

Hovedlærer

Maja leder utdannelsen. Hun startet den Terapeutiske yogalærerutdannelsen i 2016, og har siden ledet den i Oslo, Ålesund og Kristiansand.


Maja er spesialpedagog, kunst- og uttrykksterapeut og yogalærer. Hun har gitt ut tre bøker, og kom i 2016 ut med boken Yoga som terapi sammen med psykiater Gunnar Egeberg. Maja har 15 års klinisk erfaring som psykoterapeut og behandler på poliklinikk.


Hun har grunnlagt folkebevegelsen "Kjærlighet som medisin", og skriver for tiden på boken «Kjærlighet er medisin.»

 

Gjestelærere

Sanna Upacara-3156.jpg

Sanna Kokkonen

Sanna believes in constant learning and developing and has always remained curious. She spent the last 30 years experimenting with all forms of movement, yoga and Eastern philosophy and blends these effortlessly into her teaching. Her classes are always a journey – fun, interactive, strong yet soft and usually blended with mantra and evocation from her beloved shruti box.
She is a long- term faculty member of the RA Yoga Teacher Trainings and specialises in asana and yoga philosophy. In Europe she teaches at workshops, festivals and runs retreats. She has studied with many big ashtanga vinyasa names from Petri Raisanen to Sri K. Pattabhi Jois and many others from different yoga traditions and lineages. Sanna studied Asian Spiritual Classics and Mahayana Buddhism with Lama Marut in Singapore and was authorised by him to teach Tibetan Heart Yoga.
In India she studied under Vijay Krsna and they often collaborate at international yoga festivals and retreatws interweaving yoga with dance and bhakti. Sanna, born and raised in Helsinki, has one foot in Finland, one in Bali and her heart in both! Outside of yoga her passion is working with rescue cats and dogs.

Mindfulness portrait Italy[4373].jpg

Jonathan Weber

E-RYA 500, is a certified teacher of Mindful Hatha yoga and educated in MBSR/MBCT (Mindfulness-Based Stress Reduction/Cognitive Therapy). With a background in traditional Buddhist yoga practice, he has been practicing yoga and meditation for over 30 years and teaching in Norway for 15 years. Jonathan has been a leading teacher in the integration of mindfulness with yoga. He started teaching mindfulness and compassion meditation to yoga students in 2006, introduced Mindful yoga to Oslo in 2015, and established the first Mindful Yoga Education through Oslo Yoga studio in 2018. He has also been a co-therapist in Maja Thune’s Therapeutic Yoga Teacher training.

Michael De Viebe.jpg

Michael De Viebe

Michael De Viebe er utdannet allmennlege med videreutdanning og praksis innenfor systemisk familieterapi. Han har blant annet utviklet og forsket på metoder for oppmerksomhetstrening og stressmestring (mindfulness), og i 2014 disputerte han med en avhandling som så på effekten av oppmerksomhetstrening for medisin og psykologistudenter.

ateeka.jpg

Ateeka

ATEEKA  is a yoga & somatic movement teacher and author.  She shares a unique perspective on yoga, movement and wellness with a focus on women’s health. Drawing from more than 25 years of extensive study and practice in traditional yoga and modern somatic movement practices, her open-hearted style of teaching both with groups and individuals encourages the innate intelligence of the body’s bio-system to emerge in each individual’s unique way.


She is a Registered Yoga Teacher and founder of Somatic Awareness Institute, an internationally-recognized movement and bodywork training institute promoting sensitive, somatic-based wellness approaches both experientially and on a professional level.  


American-born, she has travelled the world sharing her unique approach to yoga and wellness in much of Europe, North America, Hawaii, Indonesia, India and developed the programs and opening of a multi-studio yoga company in Taiwan.


Her first published book, LOVE IS UNDER MY SKIN:  Experiments in Living Yoga, was published in 2012 and now in its 2nd edition.


Now based in Norway, Ateeka enjoys living a simple life, close to nature with her husband and animal companions.


www.yoga-somatics.com

IMG_5408[4374].jpg

Melinda Ashley Meyer

Professor Melinda Ashley Meyer is the Program Director of Expressive Arts in Conflict Transformation and Peacebuilding at the European Graduate School and the Director and Co- founder of the Norwegian Institute for Expressive Art Therapy. Ms. Meyer is a Director of Psychodrama and is a trained bioenergetics –therapist. Since 1983 she has focused on the combination of community, group and individual bodypsychotherapy.

Jan Karlseng.jpg

Jan Karlseng

Født i Trondheim, vokst opp på Nesodden og kom til Drøbak i 1982.Han har grunnfag i sosialantropologi. Fra 1975-82 studerte han medisin ved Universitet i Oslo. Etter studiene begynte han legepraksis i Drøbak der han brukte urter, avspenning og kostholdsterapier. Han studerte samtidig akupunktur i  8 år  i en spansk legegruppe. Var opptatt av meditasjon og ble god venn med Snåsamannen og fulgte i ukevis over flere år  hans mange møter med mennesker.

I årene 1998-2004 videreutdannet han seg til psykiater ved Blakstad, Dikemark sykehus og Folloklinikken. Etter endt utdannelse fortsatte han ved Folloklinikken på ulike avdelinger, mesteparten av tiden i ambulant team der de  praktiserte åpne samtaler. De forsøkte alltid å få med  familien og venner i samtalene  og prøvde å  unngå innleggelser.


Etter mange års funderinger og skriving utga han i 2021 boken ”Sjelen å forstå det viktigste ved et menneske”. En personlig historie , et forsøk på å forstå vår indre natur sjelen, den klare bevisstheten i oss.

311305836_2939607233014850_8310431055946233717_n.jpg

Irene Hessling

Irene har undervist i yoga og tilstedeværelse i 30 år, mer og mer uten -ismene. Mest av alt er hennes inspirasjon i det magiske og nydelig når hvert menneske får kontakt med sin egen kropp fra innsiden, og får en kjærlighet og omtanke for dette fantastiske tempelet som sjelen har bolig i en stund.

280607002_554322693077894_2927556599186284765_n.jpg

Sebastian Christensen

Sebastian Christensen er sykepleier, har ulike relevante videreutdanninger og master i psykisk helsearbeid med tilknytnings- og utviklingstraumer som sitt hovedfelt. Sebastian har jobbet som høgskolelektor ved høgskolen Innlandet, fakultet for helse og sosialvitenskap og jobber fra november som rådgiver for VAKE, Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep. Han har også lang fartstid som artist, musiker, komponist og sanger - og bruker også musikken som et terapeutisk verktøy. I tilnærmingen til traumer er han spesielt opptatt av relasjonens betydning og om hva som fordres i møte med den traumeutsatte - av tid, faglig kunnskap og kompetanse, personlige egenskaper, av innsikt, vågemot og evne det «tilstedeværende, kjærlighetsfulle og empatiske nå-øyeblikket som en helende verdi» Dette har han skrevet om i sin masteroppgave «Jakten på kjærligheten - å bli til i den andres blikk». En oppgave som nå høster oppmerksomhet. Der belyser han kjærlighetens plass i den terapeutiske relasjonen. Han valgte å skrive oppgaven i en nyere akademisk form; autoetnografisk metode, der han benytter sine «ulike stemmer» inn i oppgaven; den overgreps- og traumeutsatte (gjennom narrativer han forteller om), pasienten, studenten, profesjonsutøvern, forskeren og også den musiske stemmen). Oppgavens drøfting gjøres i samarbeid med hans tidligere traumebehandler, hvor de gjennom samtaler søkte å besvare hva kjærlighet er og hvordan den kan forstås i en pasient- og behandlerrelasjon i møte med den som har kjærlighetssvik, tilknytnings- og prelasjonsbrister med seg i bagasjen. Så også i møtene med behandlere. Masteren er tilgjengelig i Høgskolens elektroniske vitenarkiv Brage. Lenken til denne finner du her: https://hdl.handle.net/11250/27889 Sebastian deltok i årets sesong av «The Voice». Han har fremstått ærlig, modig, sterk og sårbar om å være født i feil kropp, og med de konsekvenser skam har ført til i hans liv. Sebastian vil den 24/11 dele noen tanker om denne tematikken og han erfaringer herfra.

brantzæg_nett.jpg

Ida Brandtzæg

Ida Brandtzæg er psykologspesialist og leder for Tilknytningspsykologene. Hun arbeider også ved R-BUP Øst og Sør og har tidligere vært knyttet til Nic Waals Institutt, Lovisenberg sykehus.
Hun er distributør og kursholder for Circle of Security International. I tillegg holder hun foredrag og har gitt ut flere bøker.

 

Gallery

Hos Maja i Ytre Enebakk

Intimkonsert med Sebastian Christensen hjemme i Ytre Enebakk
Nydelig utsikt fra verandaen til Maja i Ytre
Maja og Mons
Maja og Sebastian.jpg
Maja og Bente Marcussen
Nyter en deilig vær og nydelig utsikt i lunsjpausen
Sebastian delte sin historie med oss
Deilig med yoga ute
 

Samlinger 2023

Alle samlinger er fredag-søndag


​Samling 1 

10.-12. mars Argo Movement, Ås


-Trygt sted

Vi lærer hvordan vi kan hjelpe klientene våre til å integrere et trygt sted i seg selv gjennom kunstuttrykk, yoga og mindfulness. 

Sjelen vil også være i fokus denne helgen. Psykiater Jan Karlseng foreleser om sin nylig utgitte bok «Sjelen». Han vil dele fra sitt virke som psykiater i en årrekke og berette om sin egen reise på vei mot sjelelig forankring. Irene Hessling kommer innom for å gi oss et helende lydbad.

Lærer: Maja Thune, Jan Karlseng og Irene Hessling, 


Samling 2

21.-23. april Argo Movement, Ås

-Berøring og tilstedeværelse 

yogaSOMATICS is a LIFE practice that allows for a  deeper contact within ourselves and harmonising with the world around us.    In this weekend module, you will be inspired towards new ways to listen to messages from your body, breath and heart . . . to help create more relaxation and balance from within.  From a more embodied inner contact, we can begin to meet other people in a more open and empathetic way.We will give attention to gentle yet very effective yogaSOMATICS practices such as:


“Nervous System Resets” to help calm and balance your nervous system


Gentle yogaSOMATICS stretching and “myofascial (bindevev) unwinding”  to awaken the flow of life and sensation of pleasure in your body.


Safe and consensual TOUCH practices:  Ways we can work with caring and healing touch in our classes to help create a harmonised field between teacher and students.


Exploring “what helps create a safe space” . . . for both students and teacher.  Sensing the “field of energy” that a group naturally creates togehter.


Energetic inner exercises that help you to feel grounded, “in your body” and circulating the energy.


Guided deep relaxation that helps you to find your center and experience stillness

Lærere: Maja Thune og Ateeka


 Samling 3 

12.-14. mai hos Maja, Fjellveien 54, Ytre Enebakk


-Compassion and selfcompassion 

Denne helgen jobber vi med compassion, egenomsorg og medfølelse. Vi går dypere inn i tema 

self compassion (selv medfølelse) med Jonnathan. Vi gjør mindfull yoga med hjerteåpnere. 

Lærere: Maja Thune og Jonathan Weber 


 Samling 4 

02.-04. juni Retreat på Nøsen Yoga og Fjell Hotell 


-Yoga fra matte til verden.

Kjærlighet som medisin gjennom bhakti og Vinyasa yoga. Vi kommer til å gjøre kraftfull vinyasa yoga med Sanna. Vi fokuserer på mennesker som givere gjennom bhakti yoga, ulike parøvelser og nærværsteknikker.  

Lærere: Sanna Kokkonen og Maja Thune


 Samling 5

25.-27. august hos Maja, Fjellveien 54, Ytre Enebakk


-Mindful adjustments 

Den helgen vil du få en innføring i hvordan du kan justere elevene og skape gode modifiseringer i asanas. Vi vil dykke dypere inn i hvordan vi kan justere både i det fysiske og på det energetiske plan. Du vil få en hjerte-åpnede vinyasa program. 

Lærere: Sanna Kokkonen og Maja Thune

Samling 6 

22.- 24. september Argo Movement, Ås


-Kropp og smerte: 

Du lærer om hvordan vi kan gå inn i smerten og transformere den gjennom ulike teknikker i kunst og uttrykksterapi. 

Lærere: Maja Thune og Melinda Meyer.


 Samling 7

13.-15. oktober Argo Movement, Ås

-Tilknytning og tilknytningsmønstre

Denne helgen jobber vi med tilknytning og egne tilknytningsmønstre. For å kunne møte dine klienter på en god måte, må du først være klar over dine egne tilknytningsmønstre.  Vi lærer også om relasjons-helende kraft i møte med traumer/sår. 

Lærere: Maja Thune, Trude Ulla Solberg og Ida Brandtzæg.

 Samling 8

10.-12. november Argo Movement, Ås


-Medfølelse og mindfulness 

Kjærlighet som medisin gjennom mindfulness, om å romme og tåle seg selv. Hvordan jobbe med mindfulness og medfølelse i møte med psykisk helse. 

Vi jobber med vår livsoppgave. Vi gjør drømmearbeid, framtids-scenarier og energiarbeid. Vi går i dypet og jobber med manifestasjon og skaperkraft. Du vil få teknikker til å støtte dine klienter til å få kontakt med sine intensjoner og drømmer. 

Lærere:  Maja Thune og Michael DeVibe


Samling 9

 01.-03. desember Argo Movement, Ås


 -Eksamenshelgen 

Eksamen, prøveundervisning og fest.  

Lydbad med Irene på søndag. 

Lærer: Maja Thune og Irene Hessling

 

Lokaler

Utdanningen vil i hovedsak foregå på Argo Movement i Ås. Der leier vi kjempekoselige lokaler som vil få deg til å føle deg som hjemme.

Adressen er Myrveien 2, 1434 ÅS.

Det tar ca 20 min med toget fra Oslo S. til Ås etter desember 2022. Derifra er det en kort spasertur på 10 min til lokalene. For deg som reiser langt, vil det være mulighet for å overnatte i lokalene mot ett lite tillegg i prisen.


To av helgene skal vi være hos Maja Thune i vakre Ytre Enebakk.

Adressen er: Fjellveien 54, Ytre Enebakk

Buss 550 går fra Oslo S, tar ca 40 min. Derfra er det ca 6 min å gå.

Der er vi i rolige omgivelser og er omgitt av vakker natur. Vi kommer til å gjøre yoga på terrassen med helt fantastisk utsikt.


Retreaten i juni blir på Nøsen Yoga Fjellhotell som har de seneste årene blitt ett populært sted for alle som liker yoga og vakker natur. De serverer nydelig vegetarmat og naturen er helt fantastisk. Særlig fint på sommeren da man kan dra å bade i pausene og nyte de vakre fjellene.

297059497_807165430653316_8329449276710628663_n (1)_edited.jpg
 

Gallery

Fra Argo Movement i Ås

Maja og Sanna
Deilig og leken vinyasa med Sanna
Bhakti yoga med Sanna
Koselig stemning i lokalene
På Argo Movement  er det lett å trives
Koselig hang out space
Kjøkkenet
Sååå mye kjærlighet i rommet
Deilig restoretive yoga blir det mye av
309994676_344500991194025_6832758597182785580_n.jpg
 

Sertifisering

Etter endt utdannelse vil du bli sertifisert KSM og yogaterapeut. For å bli sertifisert yogaterapeut etter endt utdannelse, må du være yogalærer fra før.  Helsepersonell som ikke er utdannet yogalærere kan gå utdannelsen for å tilegne seg de yogaterapeutiske verktøyene og vil bli sertifisert som KSM terapeuter.

 

Pensumliste  • Når alt faller fra hverandre - råd fra hjertet. 2006. Pema Chodron Kan kjøpes her

 

Vårt team

Majas engler

Lina Lind

Manager/ organisator

Lina er med som organisator og administrasjonsansvarlig.

Har du noen spørsmål, ta kontakt med henne.

Hun er utdannet yogalærer og yogaterapeut. Er en sertifisert RYT 500 lærer. Tok sin første utdannelse på Axelsons Body Work School, en RYT 200 Multistyle yoga utdannelse. Dro rett etter det til Goa i India og tok en RYT 300 Advanced vinyasa og yin yoga utdannelse.

Ble kjent med Maja Thune i 2019, rett før hun skulle inn til traumebehandling. Fikk vært med på en runde av Terapeutisk yogautdannelse i 2020. Denne var til stor hjelp i hennes healing fra traumene. Etter det ble det en ny runde med Terapeutisk yogautdannelse og kjærlighet som medisin som er i gang nå i 2022. Brenner for psykisk helse og virkningen yoga og mindfulness har på den fysiske og mentale helsen. Har selv erfart hvor viktig disse har vært på veien mot et bedre liv.

Syns at det er fantastisk at Kjærlighet som medisin bevegelsen sprer seg og blir større for hvert år.

Du kan også bli med og utgjøre en forskjell!

61391545_438310020339444_2606999016428273664_n.jpg

Janne Gustavsen

Assistent

Jeg har vært assistent i 2 år på Yogaterapi Og KSM utdanningen ved Oslo yoga. Jeg er utdannet barne -ungdomsarbeider og vernepleier. Jobber som foredragsholder innen psykisk helse, og har gjort dette i en årrekke. Latteryoga instruktør . Har et stort engasjement med KSM og hele psykisk helse feltet. Har erfaring fra å være både innsatt og ansatt i psykiatrien. Og et sterkt ønske om at alle fortjener å bli sett som det mennesket de er bakenfor diagnoser og merkelapper. Det er KSM!

310297010_664566391853706_2000427086702324293_n.jpg

Hedda Vatten

Assistent

Hedda er utdannet yogalærer og student innenfor Hatha yoga, Vinyasa yoga og Yin yoga, men fokuset hennes er hovedsaklig på Yin - hvile, pust, restitusjon, næring og tilstedeværelse. Hun er lidenskapelig opptatt av kvinne syklusen og er utdannet Menstrual Cycle Awareness mentor. Hun guider kvinner til en større forståelse av syklusen, hvordan å leve i takt med den, og få dypere kunnskap om de feminine skattene som gjemmer seg her. Hun har selv vært gjennom en lang reise for å komme tilbake til kroppen og hjertet, og deler videre mange av erfaringene hun har lært på veien av sine lærere. Hun studerer tradisjonell kinesisk medisin, og bruker urter, planter og naturen som lærere for dypere forståelse av menneske som helhet.

307756378_564431402156667_2511665230283096876_n (1).jpg
 

Pris 2023

kr.35.400,-

Early birdy-pris ved påmelding innen 1. januar (30 dagers betalingsfrist). Beløpet kan deles i to.
Prisen inkl. kost og losji i dobbeltrom på retreat på Nøsen.
Du kan oppgradere til enkeltrom for Kr. 450.

kr.37.400,-

Ordinær pris ved påmelding etter 1. januar (30 dagers betalingsfrist). Beløpet kan deles i to.
Prisen inkl. kost og losji i dobbeltrom på retreat på Nøsen.
Du kan oppgradere til enkeltrom for Kr. 450.

Avbestillingsvilkår:

Refusjon av kursavgift minus avbestillingsgebyr på Kr. 5000 ved avmelding inntil 15. februar Ingen refusjon ved avmelding etter 15. februar.

 
309546812_635298268387341_3003507769830219676_n.jpg

Fyll ut skjema for å melde deg på

Takk for innsendingen din!

 

Testimonials

Jeg fant utdanningen kjærlighet som medisin på facebook, innlegget vekket min nysgjerrighet da jeg selv har vært igjennom vanskelige tider i løpet av livet. Jeg har holdt på med yoga i mange år, tatt flere utdanninger i dette for egen utvikling og livsmestring.


Så jeg meldte meg på litt på impuls ,for å dykke litt ned i kjærlighet som medisin !


Gjennom disse månedene med samlinger, har Maja delt med seg av egen historie og erfaringer på en autentisk hjertevarm måte ! I samarbeid med mange dyktige forelesere fra forskjellige tradisjoner har Maja tatt oss med på en spennende reise ! Hun har gitt oss innsikt og verktøy til å ta med seg videre i livet.


I Tillegg har jeg fått være en del av en fantastisk gruppe mennesker, som jeg for alltid vil ha med meg i hjertet mitt.


Jeg kan varmt anbefale denne terapeutiske utdanningen, kjærlighet som medisin med Maja Thune . Den  vil gi deg mange verktøy som terapeut , men også verktøy til egne prosesser.

-Mona Gundersen

Terapeutisk yoga og kjærlighet som medisin utdannelse.

Dette har vært en reise og læring på mange plan for min del. 

Samlingene er satt sammen slik at det oppleves som en trygg reise innover i meg selv, og trygge rammer  med lærere, assistenter, og medstudenter. 

Møte og relasjon med Maja som lærer har vist meg et nytt og dypere uttrykk for kjærlighet og varme i relasjon. Maja har vist vei, reflektert og inspirert hele denne reisen. Opplever Maja som kunnskapsrik, verdifull erfaring fra psykisk helse, ekte, raus, varm, glad, spontan og fri. 

Gjestelærerne har kommet med kompletterende kunnskap og erfaringer med høyt faglig nivå og byr på seg selv og sin historie. 

Utdanningen har gitt meg et ennå større bevissthetsnivå i relasjon med meg selv, opplever jeg er bedre medmenneske og har mer trygghet og større stødighet når jeg som sykepleier møter mennesker i helsevesenet. 

Jeg er blitt mer kunnskapsrik innen for yogaterapi, møte med mennesker i psykisk helse, blitt utfordret, begeistret, ledd, grått og følt på tonnevis av kjærlighet i gruppen av medstudenter, assistenter, Maja og gjestelærerne. 

Opplever at jeg er mer spontan og har utviklet en mer leken tilnærming til hverdagslivet, som for meg har gitt mye glede og latter.

Jeg er tryggere i min yoga praksis, og forståelsen av ulik yoga praksiser for å bruke yoga målrettet. 

Jeg kan på det varmeste anbefale alle som vurderer - å gå studiet hos Maja. 


Takknemlig for å være med🙏🏻❤️

-Silje Sælø

En lærerik, vakker og transformerende reise. På alle plan. Trygt ledet av varme og kunnskapsrike Maja som følger sitt hjerte, intensjonelt deler av sin historie og viser hvordan bruke terapeutisk yoga, kunst,- og utrykk terapi samt kjærlighet- som medisin - i møte med livets små og store utfordringer. Anbefales på det sterkeste❤️

-Solveig Arnesen

Maja Thune er et kraftfelt. Som lærer har hun en sjelden evne til å se den enkelte student, og samtidig skape et unikt rom for gruppa slik at den nærmest får sin egen kropp, sin egen sjel og sin egen bevissthet. Maja deler fremfor å dosere. Hun inviterer heller enn å instruere. Hun undrer i stedet for å understreke. Som en linedanser balanserer hun mellom det harde og det myke, det faste og det flytende. Det er ikke først og fremst hennes solide, faglige innsikter som gjør det interessant å være hennes elev. Jeg tror Majas viktigste kvalitet som lærer er at hun ikke er redd for å la sitt eget, levde liv smelte inn i og forme undervisningen. Hele hennes vesen og væremåte vitner om at kunnskap er noe langt mer enn det som måtte stå i en lærebok. Jeg har lært Maja å kjenne som et ydmykt, nysgjerrig, åpent, varmt, inkluderende, utforskende, spontant, grunnende, humoristisk, kreativt og kjærlig menneske. En som ikke skiller ut lærerrollen fra sitt «egentlige» jeg. Derfor har hun undervist med en særlig integritet som jeg sjelden har opplevd gjennom mine mange år som student og elev. Jeg anbefaler alle som ønsker å oppnå personlig vekst og utvikling, og samtidig tilegne seg gode verktøy for å undervise terapeutisk yoga, å studere hos Maja.

- Marte Knuttson

Det å ha fått gå på Maja sin terapiutdanning har beriket meg som menneske. Jeg tok utdanningen i en svært traumatisk periode av livet, og det ga meg så mye læring og ikke minst verktøy for å klare håndtere smerten. Jeg tenker at dette er den perfekte utdanning for dem som brenner for å hjelpe andre med å få et bedre liv og ikke minst få det bedre med seg selv. Vi ble gitt verdifulle verktøy som er helt essensielle å ha i tunge stunder og som kan være en døråpner ut av mange lidelser. Maja som lærer er ganske annerledes enn hva man kanskje er vandt til. Hennes formidlingsevne er helt magisk. Hennes vesen så fengslene og hjertevarmt…Jeg kan bare anbefale denne utdanningen av hele mitt hjerte.

- Kathrine Larsen

Det var ved en tilfeldighet jeg kastet meg ut i Maja Thunes terapeutiske yogalærerutdannelse. Etter 1 år ser jeg hva den har gjort for meg, som formidler, min yogapraksis og mitt liv. Gjennom utdanningen lærer vi god verktøy i møte med psykiske plager som angst, depresjon, stress, uro, søvnvansker og traumer. Men yoga er ikke bare asanas- de fysiske øvelsene. Det handler om så mye mer - et dypdykk inn i seg selv, en reise i personlig utvikling og vekst. Jeg kan nå kjenne på yoga-gleden og hvordan den har fylt kroppen min med en enorm takknemlighet. For lærerne mine, medstudentene mine. For alt yoga er og gjør. Tusen takk Maja. Jeg anbefaler utdanningen på det varmeste.

- Marianne Langva