top of page
304750698_409327327976261_5994024976916278298_n.jpg

KSM og yogaterapi utdannelse

Utsatt på ubestemt tid 

175722941_101153265456455_2219733250908003341_n.jpg

Om utdannelsen

Velkommen til en ny utdanning i Kjærlighet som medisin og yogaterapi med Maja Thune.

Dette er en utdanning for deg som søker å utforske ditt indre og komme i dypere kontakt med deg selv. Gjennom yogaterapi, mindfulness og kunst og uttrykk får du verktøy som:

-Yogaterapi og mindfulness i møte med psykiske plager

- Hvordan vi kan jobbe med angst og traumer i en trygg gruppe

- Om hvordan møte sårbarhet med selvmedfølelse

- Om kjærlighet som medisin, og om hvordan kjærlighet virker terapeutisk

På denne skolen får du en unik mulighet til å møte deg selv, og ditt indre gjennom mindfulness, yoga og expressive arts therapy. Du får møte gjestelærere som hver og en er spesialisert innen: mindfulness, traume, yogaterapi og kunst og uttrykksterapi. Blant dem er Michael de Vibe, Melinda Meyer, Katinka Salvesen og Ida Brantzæg.


Denne skolen er for deg som ønsker å utforske ditt eget indre, og styrke ditt nærvær. Den er for deg som ønsker å jobbe fra hjertet, og samtidig komme dypt inn i kroppen din. Vi gjør yoga for kroppsbevissthet, og ulike meditasjoner for klarhet, intuisjon og hjertekraft.


Dette er en personlig reise hvor du får muligheten til å jobbe med egne utfordringer og muligheter i en trygg gruppe. På hver samling har vi sharings som styrker gruppen og samholdet mellom oss. Samtidig som du jobber med deg selv, gir skolen deg verktøy og redskaper som du kan anvende i møte med dine medmennesker.


Dette er en utdanning som passer perfekt om du jobber innenfor psykisk helsevern, i barnevernet, eller i skole/ barnehage. Det er ingen krav til forkunnskaper, mange velger å ta denne for sin egen del. 

Du vil få tilegnet verktøy innen: 

*Terapeutisk yoga, hvordan bruke yoga i møte med angst og traumer.
*Hvordan skape et trygt rom og utvide toleransevinduet gjennom mindfulness, meditasjon   og nærværs-teknikker.
*Hvordan skape lekenhet og spontanitet gjennom expressive art (kunst og uttrykksterapi).
*Hvordan utføre justeringer på fysisk og emosjonell plan i yoga. 
*Hvordan helbrede sår gjennom kunstuttrykk som poesi, stemmebruk, tegning og scenariearbeid.

277755102_129721119634415_5017656590427173108_n.jpg

Testimonials

- Marte Knuttson

Maja Thune er et kraftfelt. Som lærer har hun en sjelden evne til å se den enkelte student, og samtidig skape et unikt rom for gruppa slik at den nærmest får sin egen kropp, sin egen sjel og sin egen bevissthet. Maja deler fremfor å dosere. Hun inviterer heller enn å instruere. Hun undrer i stedet for å understreke. Som en linedanser balanserer hun mellom det harde og det myke, det faste og det flytende. Det er ikke først og fremst hennes solide, faglige innsikter som gjør det interessant å være hennes elev. Jeg tror Majas viktigste kvalitet som lærer er at hun ikke er redd for å la sitt eget, levde liv smelte inn i og forme undervisningen. Hele hennes vesen og væremåte vitner om at kunnskap er noe langt mer enn det som måtte stå i en lærebok. Jeg har lært Maja å kjenne som et ydmykt, nysgjerrig, åpent, varmt, inkluderende, utforskende, spontant, grunnende, humoristisk, kreativt og kjærlig menneske. En som ikke skiller ut lærerrollen fra sitt «egentlige» jeg. Derfor har hun undervist med en særlig integritet som jeg sjelden har opplevd gjennom mine mange år som student og elev. Jeg anbefaler alle som ønsker å oppnå personlig vekst og utvikling, og samtidig tilegne seg gode verktøy for å undervise terapeutisk yoga, å studere hos Maja.

_0rh5545.jpg

Maja Thune

Hovedlærer

Maja leder utdannelsen. Hun startet den Terapeutiske yogalærerutdannelsen i 2016, og har siden ledet den i Oslo, Ålesund og Kristiansand.


Maja er spesialpedagog, kunst- og uttrykksterapeut og yogalærer. Hun har gitt ut tre bøker, og kom i 2016 ut med boken Yoga som terapi sammen med psykiater Gunnar Egeberg. Maja har 15 års klinisk erfaring som psykoterapeut og behandler på poliklinikk.


Hun har grunnlagt bevegelsen "Kjærlighet som medisin", og skriver for tiden på boken «Kjærlighet er medisin.»

Maja har også lang erfaring som pasient i psykiatrien. Fra hun var 16 til 25 år var hun inn og ut av psykiatriske sykehus. Hun hadde mange diagnoser, og var tungt medisinert. Vendepunktet i livet hennes var gjennom å bli sett som den jenta hun var bakenfor diagnosene. Hun fikk hjelp av terapeuter som hjalp henne til å møte angsten sin framfor å medisinere den.

Å komme inn i kroppen gjennom pust og yoga ble viktige ingredienser på Majas reise ut av psykiatrien. Kunst og uttrykksterapi hvor hun fikk uttrykke seg gjennom skriving, bevegelse og psykodrama var også viktige verktøy i hennes tilfriskningsprosess.


Maja skrev boken " Jeg har en drøm" som skildrer hennes reise som psykiatrisk pasient i 2004.

Maja bor for tiden i Enebakk hvor hun har skapt sitt paradis inntil skogen med utsikt over det vakre vågvann. Her bor hun med sine to katter Måns og Luna. Hun har også flere tantebarn, og Emil på fem år er en stor del av hverdagen hennes.

Majas store inspirasjonskilder er: Marianne Williamson, Ram Dass, Joe Dispenza og Gangaji.

Gjestelærere

Michael De Viebe.jpg

Michael De Viebe

Michael De Viebe er utdannet allmennlege med videreutdanning og praksis innenfor systemisk familieterapi. Han har blant annet utviklet og forsket på metoder for oppmerksomhetstrening og stressmestring (mindfulness), og i 2014 disputerte han med en avhandling som så på effekten av oppmerksomhetstrening for medisin og psykologistudenter.

salvesen.jpg

Katinka Thorne Salvesen

Katinka Thorne Salvesen er psykologspesialist ved Modum Bads Traume­poliklinikk i Oslo. Hun er sertifisert kursholder i «Cultivating emotional balance», et program som gir opplæring i oppmerksomt nærvær og medfølelse, samt MSC-lærer. Hun har i tillegg videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi og i sensorimotorisk psykoterapi.
Katinka har i samarbeid med en kollega gitt ut boken” Mindfulness og medfølelse. En vei til vekst etter traumer". Boken er den første norske boken som tilbyr en traumesensitiv tilnærming til trening av oppmerksomt nærvær, og til medfølelse vendt mot egne følelser og reaksjoner. I bokens første del gir forfatterne en teoretisk innføring i hva som skjer når kropp og sinn låses i beredskapsmodus etter traumatiske hendelser. Kunnskap om hvordan store belastninger påvirker oss, kan styrke vår motstandskraft i møte med livets vanskelige sider.

IMG_5408[4374].jpg

Melinda Ashley Meyer

Professor Melinda Ashley Meyer is the Program Director of Expressive Arts in Conflict Transformation and Peacebuilding at the European Graduate School and the Director and Co- founder of the Norwegian Institute for Expressive Art Therapy. Ms. Meyer is a Director of Psychodrama and is a trained bioenergetics –therapist. Since 1983 she has focused on the combination of community, group and individual bodypsychotherapy.

brantzæg_nett.jpg

Ida Brandtzæg

Ida Brandtzæg er psykologspesialist og leder for Tilknytningspsykologene. Hun arbeider også ved R-BUP Øst og Sør og har tidligere vært knyttet til Nic Waals Institutt, Lovisenberg sykehus.
Hun er distributør og kursholder for Circle of Security International. I tillegg holder hun foredrag og har gitt ut flere bøker.

311305836_2939607233014850_8310431055946233717_n.jpg

Irene Hessling

Irene har undervist i yoga og tilstedeværelse i 30 år, mer og mer uten -ismene. Mest av alt er hennes inspirasjon i det magiske og nydelig når hvert menneske får kontakt med sin egen kropp fra innsiden, og får en kjærlighet og omtanke for dette fantastiske tempelet som sjelen har bolig i en stund.

280607002_554322693077894_2927556599186284765_n.jpg

Sebastian Christensen

Sebastian Christensen er sykepleier, har ulike relevante videreutdanninger og master i psykisk helsearbeid med tilknytnings- og utviklingstraumer som sitt hovedfelt. Sebastian har jobbet som høgskolelektor ved høgskolen Innlandet, fakultet for helse og sosialvitenskap og jobber fra november som rådgiver for VAKE, Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep. Han har også lang fartstid som artist, musiker, komponist og sanger - og bruker også musikken som et terapeutisk verktøy. I tilnærmingen til traumer er han spesielt opptatt av relasjonens betydning og om hva som fordres i møte med den traumeutsatte - av tid, faglig kunnskap og kompetanse, personlige egenskaper, av innsikt, vågemot og evne det «tilstedeværende, kjærlighetsfulle og empatiske nå-øyeblikket som en helende verdi» Dette har han skrevet om i sin masteroppgave «Jakten på kjærligheten - å bli til i den andres blikk». En oppgave som nå høster oppmerksomhet. Der belyser han kjærlighetens plass i den terapeutiske relasjonen. Han valgte å skrive oppgaven i en nyere akademisk form; autoetnografisk metode, der han benytter sine «ulike stemmer» inn i oppgaven; den overgreps- og traumeutsatte (gjennom narrativer han forteller om), pasienten, studenten, profesjonsutøvern, forskeren og også den musiske stemmen). Oppgavens drøfting gjøres i samarbeid med hans tidligere traumebehandler, hvor de gjennom samtaler søkte å besvare hva kjærlighet er og hvordan den kan forstås i en pasient- og behandlerrelasjon i møte med den som har kjærlighetssvik, tilknytnings- og prelasjonsbrister med seg i bagasjen. Så også i møtene med behandlere. Masteren er tilgjengelig i Høgskolens elektroniske vitenarkiv Brage. Lenken til denne finner du her: https://hdl.handle.net/11250/27889 Sebastian deltok i årets sesong av «The Voice». Han har fremstått ærlig, modig, sterk og sårbar om å være født i feil kropp, og med de konsekvenser skam har ført til i hans liv. Sebastian vil den 24/11 dele noen tanker om denne tematikken og han erfaringer herfra.

Lilli_c_Per_Heimly_-570x854.jpg

Lilli Bendriss

Lilli er for de fleste kjent fra TV (åndenes makt/fornemmelse for mord) eller fra kursvirksomhet. Lilli liker å kalle seg for «livssveileder» og arbeider som kanal eller et medium gjennom kontakt med en åndelig verden. I flere år har hun holdt kurs med fokus på å frigjøre seg fra personlige blokkeringer. Hennes største glede er å hjelpe mennesker med å slippe løs urkraften, livsgleden og kjærligheten. Fordi hun selv bruker sin intuisjon og kraft på kursene blir de dynamiske, uforutsigbare og spennende. Den sjette sans ligger i oss alle, og vi må trene for å kunne bruke den som veiviser og inspirasjon.

Gallery

Hos Maja i Ytre Enebakk

Intimkonsert med Sebastian Christensen hjemme i Ytre Enebakk
Nydelig utsikt fra verandaen til Maja i Ytre
Maja og Mons
Maja og Sebastian.jpg
Maja og Bente Marcussen
Nyter en deilig vær og nydelig utsikt i lunsjpausen
Sebastian delte sin historie med oss
Deilig med yoga ute

Samlinger 2023

Alle samlinger er fredag-søndag

Tider:

Fredag: 13:00 - 19:00

Lørdag: 10:00 - 17:00

Søndag: 10:00 - 16:00


 Samling 1

25.-27. august Ytre Enebakk


-Kjærlighetens kraft

På denne samlingen fordyper vi oss i temaet "Kjærlighet " vi gjør jivamuktiyoga etterfulgt av chanting hver morgen i vakre Enebakk. Vi ser på angst og de ulike måtene å jobbe med den på. Vårt sjelekall bringes inn som tema, og vi gjør framtidsscenarier for å komme i kontakt med vår livsoppgave.

Lærere: Maja Thune og Lilli Bendris 

Samling 2

22.- 24. september Ytre Enebakk


-Traumer

Yogaterapi, mindfulness og kunst og uttryksterapi i møte med traume.

Lærere: Maja Thune og Melinda Meyer.


 Samling 3

13.-15. oktober Ytre Enebakk

-Tilknytning og COS (Circle of Security)

Mindfulness, yogaterapi og kunst og uttryksterapi i møte møte i tilknytning og personlighetsmønstre.

Lærere: Maja Thune, Trude Ulla Solberg og Ida Brandtzæg.

 Samling 4

10.-12. november Ytre Enebakk


-Medfølelse og mindfulness 

Kjærlighet som medisin gjennom mindfulness, om å romme og tåle seg selv. Hvordan jobbe med mindfulness og medfølelse i møte med psykisk helse. 

Lærere:  Maja Thune og Michael DeVibe


Samling 5

 01.- 03. desember Ytre Enebakk

- Manifestasjon og livsoppgave.

Denne helgen jobber vi med vår livsoppgave med Maja. Vi går i dypet og jobber med manifestasjon og skaperkraft. Du vil få teknikker til å støtte dine klienter til å få kontakt med sine intensjoner og drømmer. Meditasjoner og øvelser inspirert av Joe Dispenza og Gregg Braden

Lærer: Maja Thune

Samling 6 

12.- 14. januar Ytre Enebakk

-Eksamenshelgen 

Eksamen, prøveundervisning og fest.  

Lærer: Maja Thune 

Lokaler

Utdanningen vil foregå i Oslo Yoga sine lokaler på Sagene. Yogashala i Sagene kunstsmie, som du finner ved å gå opp trappen som er ute ved siden av Nazar kafes uteservering.


Adressen:

Oslo Yoga 

Kristiansands gate 2 
0463 Oslo

297059497_807165430653316_8329449276710628663_n (1)_edited.jpg

Sertifisering

Etter endt utdannelse vil du bli sertifisert KSM og yogaterapeut. For å bli sertifisert yogaterapeut etter endt utdannelse, må du være yogalærer fra før.  Helsepersonell som ikke er utdannet yogalærere kan gå utdannelsen for å tilegne seg de yogaterapeutiske verktøyene og vil bli sertifisert som KSM terapeuter.


Du må bestå en praktisk eksamen i slutten av studie.

NB! Blir du av en eller annen grunn forhindret til å ta den på oppsatt dato, må du betale kr. 1.500,- for å ta den senere. 

Pensumliste

  • Nærvær - i en verden av avbrytelser. 2020. Flood, Kristin.   • Når alt faller fra hverandre - råd fra hjertet. 2006. Pema Chodron Kan kjøpes her

Vårt team

Majas engler

Lina Lind

Manager/ organisator

Lina er med som organisator og administrasjonsansvarlig.

Har du noen spørsmål, ta kontakt med henne.

Hun er utdannet yogalærer og yogaterapeut. Er en sertifisert RYT 500 lærer. Tok sin første utdannelse på Axelsons Body Work School, en RYT 200 Multistyle yoga utdannelse. Dro rett etter det til Goa i India og tok en RYT 300 Advanced vinyasa og yin yoga utdannelse.

Ble kjent med Maja Thune i 2019, rett før hun skulle inn til traumebehandling. Fikk vært med på en runde av Terapeutisk yogautdannelse i 2020. Denne var til stor hjelp i hennes healing fra traumene. Etter det ble det en ny runde med Terapeutisk yogautdannelse og kjærlighet som medisin som er i gang nå i 2022. Brenner for psykisk helse og virkningen yoga og mindfulness har på den fysiske og mentale helsen. Har selv erfart hvor viktig disse har vært på veien mot et bedre liv.

Syns at det er fantastisk at Kjærlighet som medisin bevegelsen sprer seg og blir større for hvert år.

Du kan også bli med og utgjøre en forskjell!

61391545_438310020339444_2606999016428273664_n.jpg

Janne Gustavsen

Assistent

Jeg har vært assistent i 2 år på Yogaterapi Og KSM utdanningen ved Oslo yoga. Jeg er utdannet barne -ungdomsarbeider og vernepleier. Jobber som foredragsholder innen psykisk helse, og har gjort dette i en årrekke. Latteryoga instruktør . Har et stort engasjement med KSM og hele psykisk helse feltet. Har erfaring fra å være både innsatt og ansatt i psykiatrien. Og et sterkt ønske om at alle fortjener å bli sett som det mennesket de er bakenfor diagnoser og merkelapper. Det er KSM!

310297010_664566391853706_2000427086702324293_n.jpg

Hedda Vatten

Assistent

Hedda ble utdannet Hatha yogalærer i India i 2017, da hun var på en lengre reise for å finne verktøy som kunne hjelpe henne med å roe ned tanker og stress, og finne tilbake til en balansert livsstil etter flere år med utmattelse, fysiske plager og mentale barrierer. Senere ble hun yin yoga lærer, og er nå lidenskapelig opptatt av å dele og lære praksiser som hjelper til å roe nervesystemet og som bringer oss inn i kroppen og hjertet. Hun brenner for å være en støtte innenfor mental og fysisk helse, og mener KSM er utrolig viktig for utviklingen av psykisk helsevern i Norge, da hun selv har erfart viktigheten av å bli sett som menneske i psykiatrien.

307756378_564431402156667_2511665230283096876_n (1).jpg

Pris 2023

Påmeldingsfrist: 10.juni

Learn More

kr.24.500,-

Super early-bird

Ved påmelding før 15. Mars

Buy Now

kr.28.500,-

Early bird

Ved påmelding før 15.april

Buy Now

kr.32.500,-

Ordinær pris

Ved påmelding etter 15.aprilBuy Now

Avbestillingsvilkår:

Bindende påmelding!

Refusjon av kursavgift minus avbestillingsgebyr på kr. 5000 ved avmelding inntil 01.juni. Ingen refusjon ved avmelding etter det.
Ved under 8 påmeldte, blir utdannelsen avlyst. Hele kursavgiften blir da refundert i sin helhet. 

Buy Now
bottom of page